Konta bankowe

Wpisy, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe - dochody budżetowe:
NBP O/O Poznań 81 1010 1469 0028 4422 3100 0000

 

Opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym:
NBP O/O Poznań 36 1010 1469 0028 4413 9120 1000

Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Koninie - wydatki budżetowe:
NBP O/O Poznań 34 1010 1469 0028 4422 3000 0000

Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów:
NBP O/O Poznań 36 1010 1469 0028 4413 9120 1000

 

 Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

 

 

Poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, czynsze - sumy depozytowe:

BGK O/Poznań: 80 1130 1017 0021 1000 1590 0004 PLN

BGK O/Poznań: 53 1130 1017 0021 1000 1590 0005 USD

BGK O/Poznań: 37 1130 1017 0021 1000 1590 0002 EUR

BGK O/Poznań: 64 1130 1017 0021 1000 1590 0001 CHF

BGK O/Poznań: 10 1130 1017 0021 1000 1590 0003 GBP

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz tego funduszu:

BGK O/Poznań 02 1130 1088 0001 3106 3420 0003


Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2016-10-27
Publikacja w dniu:
2016-10-27
Opis zmiany:
Informacja o nowym koncie